Over ons privacybeleid

Response Benelux BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (verbeteren) van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening door

Reactie Benelux BV. de geldigheid van deze voorwaarden is 15/06/2021, publicatie

een nieuwe versie maakt alle eerdere versies ongeldig. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beveiligen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacy contactpersoon, de contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over gegevensverwerking

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan (of laten bewaren), welke

beveiligingstechnieken die we gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

Webshopsoftware

WooCommerce

Onze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ter beschikking stelt ten behoeve van het gebruik van diensten worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons van (technische) ondersteuning te voorzien, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. WooCommerce is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit het toepassen van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen.

WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens te delen binnen de eigen groep om:

dienstverlening verder verbeteren.

WooCommerce

Onze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben gekozen voor onze webhosting Embite. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons ter beschikking stelt, worden met deze partij gedeeld. Embite heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Embite is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit het toepassen van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er zijn regelmatig back-ups om gegevensverlies te voorkomen.

WooCommerce

Onze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webshop op een server in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit het toepassen van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevensverlies te voorkomen.

web hosting

Embite

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Embite. Embite processen

persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan wel metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Embite heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Embite is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Embite

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Embite. Dit feest heeft plaatsgevonden

passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Embite heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Betalingsverwerkers

Mollie

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webshop gebruiken wij het platform Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens ook

zijn van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Klarna: “Om u de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en die betaling op maat kan maken. methoden voor u. Uw overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna's eigen privacyverklaring.”

“Om u de betalingsmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelinformatie aan Klarna doorgeven bij het afrekenen, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsmethoden en deze betalingsmethoden op u kan afstemmen. Uw overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.”

 

Beoordelingen

Verzending en logistiek

PostNL

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van DHL. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

GLS

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van GLS. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

VOORBEELD: Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van Mainfreight. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Mainfreight delen. Mainfreight gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Mainfreight onderaannemers inschakelt, stelt Mainfreight uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouding

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Visma. We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.

Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonlijke gegevens zijn:

beveiligd verzonden en opgeslagen. Visma is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens behandelen

vertrouwelijk. Visma gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan:

die hierboven beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het Bol.com platform. Als je via dit platform een bestelling plaatst, deelt Bol.com je bestel- en persoonsgegevens met ons. We gebruiken deze gegevens om je bestelling te verwerken. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en

organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en onbevoegd gebruik.

 

Amazon Europa

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het Amazon Europe platform. Als je via deze bestelt

platform, Amazon Europe deelt uw bestelling en persoonlijke gegevens met ons. We gebruiken

deze informatie om uw bestelling te verwerken. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en

ongeoorloofd gebruik.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens anders dan op uw verzoek, dan zullen wij u hiervoor expliciet toestemming vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden worden allemaal geheim gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscale en strafrechtelijke onderzoeken

In voorkomende gevallen kan Response benelux BV op grond van een wettelijke verplichting verantwoordelijk worden gehouden voor het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In

in een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar zullen wij dit doen binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, beschouwen wij dit ook als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben opgesteld.

Jou rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij in principe alleen afschriften en kopieën van uw gegevens naar uw reeds bij ons bekende e-mailadres. Indien u gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, vragen wij u zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, bij een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht van inzage

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek daartoe doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres die over deze gegevens beschikt een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht op de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn. U kunt een verzoek daartoe doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, totdat u de beperking opheft, langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten doen. U kunt een verzoek daartoe doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een afschrift of kopie van alle gegevens die wij van u hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Response benelux BV. Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking per direct staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Ook heeft u het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming te onderwerpen aan profiling. Wij verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Koekjes

Google Analytics

Op onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht zijn om hier inzage in te geven. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in combinatie met andere datasets interpreteren en zo uw bewegingen op internet volgen. Google gebruikt deze informatie om onder meer gerichte advertenties (Adwords) en andere Google diensten en producten aan te bieden.

Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derden gebruik maken van cookies, staat dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Indien het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

 

Contact details

Response Benelux BV
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
Nederland

T: +31 (0) 6 213 010 17
E: sales@response-benelux.com
Contactpersoon voor privacyzaken
Wilko Mostert