Om vår integritetspolicy

Respons Benelux BV bryr sig mycket om din integritet. Vi behandlar därför endast uppgifter som vi behöver för att (förbättra) våra tjänster och hanterar den information vi samlar in om dig och din användning av våra tjänster med omsorg. Vi gör aldrig dina uppgifter tillgängliga för kommersiella ändamål för tredje part.

Denna integritetspolicy gäller för användningen av webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls av

Svar Benelux BV. giltigheten för dessa villkor är 15/06/2021, publicering

en ny version kommer att ogiltigförklara alla tidigare versioner. Denna integritetspolicy beskriver vilken information om dig som samlas in av oss, vad denna information används till och med vem och under vilka förutsättningar denna data eventuellt kan delas med tredje part. Vi förklarar också för dig hur vi lagrar dina uppgifter och hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk och vilka rättigheter du har med avseende på de personuppgifter du lämnar till oss.

Om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta vår integritetskontaktperson, kontaktuppgifterna finns i slutet av vår integritetspolicy.

 

Om databehandling

Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina uppgifter, var vi lagrar dem (eller låter dem lagras), vilka

säkerhetstekniker vi använder och för vilka uppgifterna är transparenta.

Webbutiksmjukvara

WooCommerce

Vår webbshop är utvecklad med programvara från WooCommerce. Personuppgifter som du gör tillgängliga för att våra tjänster ska kunna användas kommer att delas med denna part. WooCommerce har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter för något annat ändamål. WooCommerce är skyldigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder baserat på det avtal vi har slutit med dem. Dessa säkerhetsåtgärder består av tillämpningen av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. WooCommerce använder cookies för att samla in teknisk information angående din användning av programvaran, inga personuppgifter samlas in och/eller lagras.

WooCommerce förbehåller sig rätten att dela insamlad data inom sin egen grupp för att

förbättra servicen ytterligare.

WooCommerce

Vår webbshop har utvecklats med mjukvara från WooCommerce, vi har valt för vårt webbhotell Embite. Personuppgifter som du gör tillgängliga för oss för syftet med våra tjänster kommer att delas med denna part. Embite har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter för något annat ändamål. Embite är skyldigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder baserat på det avtal vi har slutit med dem. Dessa säkerhetsåtgärder består av tillämpningen av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. Det finns regelbundna säkerhetskopior för att förhindra dataförlust.

WooCommerce

Vår webbshop har utvecklats med mjukvara från WooCommerce, vi hostar vår webshop på en server i egen regi. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust och korruption av data så mycket som möjligt. Dessa säkerhetsåtgärder består i alla fall av tillämpning av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. Regelbundna säkerhetskopior görs för att förhindra dataförlust.

webbhotell

Embite

Vi köper webbhotell och e-posttjänster från Embite. Embite processer

personuppgifter för vår räkning och använder inte dina uppgifter för sina egna syften. Denna part kan dock samla in metadata om användningen av tjänsterna. Detta är inte personuppgifter. Embite har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust och obehörig användning av dina personuppgifter. Embite är skyldig att iaktta sekretess enligt avtalet.

Embite

Vi använder Embites tjänster för vår vanliga affärse-posttrafik. Det här partiet har tagit

lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust och korruption av dina och våra data så mycket som möjligt. Embite har inte tillgång till vår brevlåda och vi behandlar all vår e-posttrafik konfidentiellt.

 

Betalningsbehandlare

Mollie

Vi använder plattformen Mollie för att hantera (en del av) betalningarna i vår webbshop. Mollie behandlar ditt namn, adress och bostadsinformation samt dina betalningsuppgifter som ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Mollie har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Mollie förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra servicen och att dela (anonymiserad) data med tredje part i detta sammanhang.

Alla de ovan nämnda garantierna med avseende på skyddet av dina personuppgifter också

gälla de delar av Mollies tjänster som de anlitar tredje part för. Mollie lagrar inte data längre än vad lagen tillåter.

Klarna: ”För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan vi i kassan skicka dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kvalificerar dig för deras betalningsmetoder och för att skräddarsy dessa betalningar metoder för dig. Dina personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarnas eget integritetsmeddelande.”

”För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan vi komma att vidarebefordra dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna i kassan, så att Klarna kan bedöma din behörighet för deras betalningsmetoder och skräddarsy dessa betalningsmetoder till dig. Dina överförda personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.”

 

Recensioner

Frakt och logistik

PostNL

När du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att få ditt paket levererat till dig. Vi använder PostNL:s tjänster för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation med PostNL. PostNL använder endast denna information i syfte att verkställa avtalet. I händelse av att PostNL anlitar underleverantörer kommer PostNL även att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

DHL

När du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att få ditt paket levererat till dig. Vi använder oss av DHLs tjänster för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation med DHL. DHL använder endast denna information i syfte att fullgöra avtalet. I händelse av att DHL anlitar underleverantörer kommer DHL även att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

GLS

När du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att få ditt paket levererat till dig. Vi använder GLS tjänster för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsuppgifter med GLS. GLS använder endast dessa uppgifter i syfte att genomföra avtalet. I händelse av att GLS anlitar underleverantörer kommer GLS även att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

EXEMPEL: När du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att få ditt paket levererat till dig. Vi använder Mainfreights tjänster för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation med Mainfreight. Mainfreight använder endast denna information i syfte att fullgöra avtalet. I händelse av att Mainfreight anlitar underleverantörer gör Mainfreight även din data tillgänglig för dessa parter.

 

Fakturering och redovisning

Vi använder Vismas tjänster för att hålla koll på vår administration och redovisning. Vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation och detaljer om din beställning.

Dessa uppgifter används för administration av försäljningsfakturor. Dina personuppgifter är

skickas och lagras skyddat. Visma är bunden till sekretess och kommer att behandla dina uppgifter

konfidentiellt. Visma använder inte dina personuppgifter för andra ändamål än

de som beskrivs ovan.

 

Externa försäljningskanaler

Bol.com

Vi säljer (en del av) våra artiklar via Bol.com-plattformen. Om du gör en beställning via denna plattform kommer Bol.com att dela din beställning och dina personuppgifter med oss. Vi använder denna information för att behandla din beställning. Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och har tagit lämpliga tekniska och

organisatoriska åtgärder för att skydda dina data mot förlust och obehörig användning.

 

Amazon Europa

Vi säljer (en del av) våra varor via Amazon Europe-plattformen. Om du gör en beställning via denna

plattform kommer Amazon Europe att dela din beställning och dina personuppgifter med oss. Vi använder

denna information för att behandla din beställning. Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och

otillåten användning.

 

Syfte med databehandling

Allmänt syfte med behandlingen

Vi använder dina uppgifter uteslutande i syfte att tillhandahålla våra tjänster. Detta innebär att syftet med behandlingen alltid är direkt relaterat till den beställning du lämnar. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar information med oss och vi använder denna information annat än på din begäran kommer vi att be dig om uttryckligt tillstånd för detta. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part, annat än för att följa bokförings- och andra administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter hålls alla konfidentiella i kraft av avtalet mellan dem och oss eller en ed eller juridisk förpliktelse.

Automatiskt insamlad data

Data som samlas in automatiskt av vår webbplats bearbetas i syfte att ytterligare förbättra våra tjänster. Dessa data (till exempel din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inte personuppgifter.

Samarbete med skatte- och brottsutredningar

I vissa fall kan Response benelux BV, på grundval av en juridisk skyldighet, hållas ansvarig för att dela dina uppgifter i samband med statliga skatte- eller brottsutredningar. I

i ett sådant fall är vi tvungna att dela dina uppgifter, men vi kommer att göra detta inom de möjligheter som lagen motsätter oss ger oss.

 

Lagringsperioder

Vi behåller dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Det innebär att vi behåller din kundprofil tills du anger att du inte längre vill använda våra tjänster. Om du anger detta för oss kommer vi också att betrakta detta som en begäran om att glömma. På grundval av gällande administrativa skyldigheter måste vi bevara fakturor med dina (person)uppgifter, så vi kommer att behålla dessa uppgifter så länge som tillämplig löptid löper. Medarbetarna har dock inte längre tillgång till din kundprofil och dokument som vi tagit fram till följd av ditt uppdrag.

Dina rättigheter

Enligt tillämplig holländsk och europeisk lagstiftning har du som registrerad vissa rättigheter med avseende på de personuppgifter som behandlas av eller på uppdrag av oss. Vi förklarar nedan vilka rättigheter det är och hur du kan åberopa dessa rättigheter. I princip, för att förhindra missbruk, skickar vi endast kopior och kopior av dina uppgifter till din e-postadress som vi redan känner till. I händelse av att du önskar få data på en annan e-postadress eller till exempel per post kommer vi att be dig identifiera dig. Vi för register över genomförda förfrågningar, i händelse av en glömförfrågan administrerar vi anonymiserad data. Du kommer att få alla kopior och kopior av data i det maskinläsbara dataformatet som vi använder inom våra system. Du har, när som helst, rätt att lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten om du misstänker att vi använder dina personuppgifter på fel sätt.

Besiktningsrätt

Du har alltid rätt att ta del av de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat och som avser dig som person eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig en kopia av alla uppgifter med en översikt över de behandlare på den e-postadress som är känd för oss och som har dessa uppgifter, med angivande av vilken kategori vi har dessa uppgifter lagrade.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt till de uppgifter som vi behandlar eller låter behandla som rör din person eller som kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka en bekräftelse till den e-postadress som vi känner till att uppgifterna kommer att behandlas längre tills du häver begränsningen.

Rätt till portabilitet

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar (eller har behandlat) och som avser din person eller kan spåras tillbaka till dig, av annan part. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka kopior eller kopior av alla uppgifter till den e-postadress som vi känner till, om dig som vi har behandlat eller som har behandlats för vår räkning av andra processorer eller tredje part. Med all sannolikhet kommer vi inte längre att kunna fortsätta tjänsten i ett sådant fall, eftersom säker länkning av datafiler då inte längre kan garanteras.

Invändningsrätt och andra rättigheter

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av eller på uppdrag av Response benelux BV. Om du invänder kommer vi omedelbart att stoppa databehandlingen i avvaktan på hanteringen av din invändning. Om din invändning är berättigad kommer vi att göra kopior och/eller kopior av uppgifter som vi behandlar eller har behandlat tillgängliga för dig och sedan avbryta behandlingen permanent. Du har också rätt att inte automatisera individuellt beslutsfattande för att bli föremål för profilering. Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rättighet gäller. Om du tror att så är fallet, vänligen kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor.

Småkakor

Google Analytics

Cookies placeras på vår webbplats från det amerikanska företaget Google, som en del av tjänsten "Analytics". Vi använder denna tjänst för att hålla reda på och för att få rapporter om hur besökarna använder webbplatsen. Denna processor kan vara skyldig att ge tillgång till detta på grundval av tillämpliga lagar och förordningar. Vi samlar in information om ditt surfbeteende och delar denna data med Google. Google kan tolka denna information i samband med andra datamängder och därmed spåra dina rörelser på Internet. Google använder denna information för att erbjuda bland annat riktade annonser (Adwords) och andra Googles tjänster och produkter.

Tredjepartscookies

I händelse av att tredjeparts mjukvarulösningar använder cookies, anges detta i denna sekretesspolicy.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Men du hittar alltid det mesta på den här sidan senaste versionen. Om den nya integritetspolicyn får konsekvenser för det sätt på vilket vi behandlar redan insamlade uppgifter som rör dig kommer vi att informera dig via e-post.

 

Kontaktuppgifter

Response Benelux BV
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
Nederländerna

T: +31 (0) 6 213 010 17
E: sales@response-benelux.com
Kontaktperson för integritetsfrågor
Wilko Mostert